Unang Gabi

009Kasalukuyang naliligo si Beth nang kanyang pasukin sa banyo. Bago pa lang itong magsasabon ng hubad na katawan. Kitang-kita niya ang katukso-tuksong
alindog ng asawa. Punum-puno ng pag-ibig ang dibdib nito. Tayung-tayo ang malulusog na suso. At ang maputing balakang, tampok na tanawin sa pagitan ng mga hita nito ang kasakdalan ng pagkababae nito – malago, pagkaiitim ng kulot na buhok at sinsin ang pagkakatubo roon. Nang tanawing uli ay sapat nang makapagpainit na lalo sa damdamin ni Jimmy at makagising nang husto sa
kanyang pagkalalaki.

“O, sabi mo, mamaya ka pa maliligo?” tanong sa kanya ng nabiglang asawa.
“Sana,” sagot niyang nakangiti. “Pero naisip ko, mas masarap siguro kung
sabay tayong maliligo.

At pagkasabi niyon ay hinapit na palapit sa kanya ang malambot na baywang ni Beth. Lumapat iyon sa sa kanyang halos hubad na ring katawan. At labis
siyang nasiyahan.

“Teka, mamaya na iyan. Hintayin mo muna akong makatapos sa paliligo.”
“Sabik na sabik na kasi ako sa iyo, Mahal!”
“Mamaya na sabi,” giit ng babae. “Di ka ba makapaghintay?”
At buong panggigigil na umuklo si Jimmy. Inapuhap ng nananabik na mga labi ang malulusog na dibdib ng asawa….. at sinimulang ipadama rito ang kanyang kasabikan. Nang ganap nang maangkin ng mga labi nito ang isa sa mga dibdib ng asawa, di na nakatanggi pa ang babae. Ang init-init ng loob ng bibig ni Jimmy. Parang nag-aapoy sa matinding kasabikan. Paulit-ulit sinimulang damahin ang kasiyahan mula roon. Maraming beses na naglaro ang mga labi ni Jimmy sa bahaging iyon. Sinasamyo at nilalasap ang sarap ng kalusugan ng mga dibdib ni Beth.

Unti-unting napayakap sa asawa si Beth. Naglumikot ang mga kamay sa
pagkakayakap sa lalaki. Pahimas-himas kay Jimmy. Kagat-kagat ang mga labi sa di matingkalang sarap na nadarama.

Takaw na takaw ang mga labi’t dila ni Jimmy. Palibhasa ay noon lang niya
“matitikman” si Beth. UNANG GABI nila ito. Kanina lang sila ikinasal. At
ito ang una nilang pagpupulot-gata kung kaya’t umaaso ang mga sandali. Bawat segundo ay puspos ng pag-iinit ng damdamin.

Mula sa malulusog na dibdib ni Beth ay kumalas si Jimmy at katal na katal sa
kasabikang inapuhap naman ang mga labi ng asawa. Nang magpang-abot sila, kapuwa humihingal sa tindi ng excitement. Paulit-ulit ang kanilang
halikan. Tila walang pagkasawa.

Ngunit nang ibig nang angkinin ni Jimmy si Beth ay isang bagay ang kanilang
natuklasan sa sarili…. Ayaw mabuhay at tumayo ang kanyang pagkalalaki!
Tumutugon ang kanyang damdamin ngunit nananatiling nakaluyloy at patay ang kanyang kabahagi… iyon marahil ang naging bunga ng kanyang pagkakaaksidente, mga ilang buwan bago sila ikasal. Nabangga ang bus na kanilang sinasakyan. Matagal siyang naospital. Ngunit di niya alam na ganoon ang mangyayari. Maging ang doctor man na sumuri sa kanya noon ay walang nasabi sa kanya tungkol doon.

“My God,” wika ni Jimmy sa sarili habang nangingipuspos siya. Anumang
pilit ang kanyang gawin ay talagang ayaw sumigla at mabuhay ang kanyang
kabahagi. Nananatili lang malambot iyon at walang buhay.
“I-I’m so-sorry,”wika niyang nahihiya mandin kay Beth. “di ko akalain na
mangyayari ang ganito. D-di ko alam. Ba’t ngayon ko lang natuklasan….”
Tamlay na tamlay si Beth. Hindi rin niya sukat akalain na di magkakaroon ng
kaganapan ang kanilang unang gabi. Naririto pa naman sila sa isang magandang bahay-bakasyunan ng asawa. Malayo sa kabihasnan. Solung-solo nila ang paligid. Walang iistorbo sa kanila. Naroon sila upang mag-honeymoon nga….. idaos ang kanilang pagpupulot-gata.
“It’s alright, Honey,” sagot ni Beth na halatang pilit lang na pinasisigla
ang sarili. “Baka naman temporary lang ang pagkakaganyan mo. Pagbalik
natin sa Manila, patingin ka sa doctor. Baka me magagawa pang lunas para
maka-recover ka.”