Unang Gabi

Tatlong araw at gabing tumagal sila roon. Sa ikaapat na araw, nagyaya na si
Beth na magbalik sa Manila. Ngunit napigil ang kanilang pag-alis. Dalawang
puganteng galing sa Muntinlupa ang naligaw sa kanilang bahay-bakasyunan ang siyang pumigil sa pag-alis nila. Sa dulo ng baril, nagawang maigapos ng mga ito si Jimmy. At si Beth, sa harap ni Jimmy ay sinimulan ng mga itong simsimin ang kabanguhan nito.

Winarat ng dalawang pugante ang suot na pantulog ni Beth. Habang sigaw nang sigaw at tili nang tili ang babae. Pero sino ang makakarinig sa kanyang paghingi ng saklolo? Sila lang ang tao roon.
Parang isang pagkasarap-sarap na pagkain si Beth na ginugumok ng dalawang takas. Hubo’t hubad na ito. Sungkal nung isa ang mayamang dibdib niya.

Nanlalaban siya, ngunit pigil siya nang mahigpit ng mga nakadagan sa kanya. Diin nang ubod tindi ang mga kamay ni Beth sa sahig.

Nanlalaking maigi ang mga mata ni Jimmy. May tali ang kanyang bibig.
Nanghihilakbot siya sa kanyang nakikita. Si Beth, tangging-tanggi noong
ginugumok ng unang pugante. Ngunit habang tumatagal, ay napapawi nang
unti-unti ang pagpapalag nito at pagtutol. Sa halip na tulak ang dibdib ng
gumugumok sa kanya, ay kinakabig na nito ngayong palapit sa kanya. At
nag-aalumpihit itong maigi sa kanyang pagkakahiga habang walang tigil ang
pagsupsop ng unang lalaki sa malulusog niyang dibdib. Samantala ay abala
naman ang pangalawang lalaki sa ibaba ni Beth. Natutuhan na rin nitong
tugunan ang maiinit na halik ng unang lalaking nakakubabaw sa kanya. At
walang tigil ang halinghing at kauungol nito habang wala namang
katigil-tigil din ang pangalawang lalaki sa pagdudulot sa kanya ng kasiyahan
sa ibaba.

Hindi mapigilan ni Beth ang kanyang kasiyahan nang mga oras na iyun.
Ipinakikita ng kanyang mga kilos at reaksiyon ang labis niyang pagkauhaw.
Ang kaligayahang hindi naipalasap ni Jimmy sa kanya ay nadarama niya ngayon sa dalawang ito na kapwa sabik din sa kamunduhan.

Walang nagawa si Jimmy kundi mangipuspos na lang at ipikit ang mga mata sa kanyang nasasaksihan. Dinig na dinig niya ang mga pag-ungol at halinghing ni Beth. At kitang-kita rin niya ang matinding kasabikang sumasaklot dito lalo pa’t nang makita niyang sinisimulang maglabas-masok ang igting na igting na kabahagi nung unang lalaking nakadagan dito. Halos ay mapasigaw sa kasiyahan si Beth na ganap nang natangay ng kanyang emosyon. Doble-doble ang kasiyahang nadarama nito dahil sa habang inaangkin siya ng unang lalaki ay sige naman at patuloy na nilalaro ng pangalawang lalaki ang mga suso niya. Kaliwa’t kanan ay sinusupsop.
Lalong pinanlakihan ng mga mata si Jimmy nang biglang lumugar sa ulunan ni Beth ang pangalawang lalaki at sapilitang iduldol sa pabuka-bukang bibig ni Beth na mandin ay nagdidiliryo sa labis na kasiyahan, ang iting na iting na kabahagi nito. At sa harap ng nanalalaking mga mata ni Jimmy, sapilitangipinasubo iyon kay Beth…. Na wala namang pagtangging tumalima. Kung kaya’t habang patuloy na dinudulutan ito ng unang lalaki ng kasiyahan, patuloy namang nagpapasarap sa mga labi ni Beth ang pangalawang lalaki.

Napapikit na lang si Jimmy sa pangingipuspos nang makita niya kung paano
sumapit sa sagad na kasiyahan si Beth na kanyang asawa. Parang walang
anumang tinanggap nito ang likidong tumapon mula sa ikalawang lalaki sa loob ng bibig…… at gayundin sa ibaba nito. Sabay-sabay na sumapit sa lundo ang tatlo.