Si Donna

Lumaki ang tiyan ni Donna at masaya si misis kung makita na parang excited ako sa kalagayan ni Donna. Sa isip niya na baka excited lang ako na magkaroon ng anak. Ang di niya alam na tutuong anak ko ang nasa sinapupunan ni Donna. Huminto nga si Donna sa pagpasok sa sunod na semester, lingid sa kaalaman ng mga magulang nito.

Hindi pa natapos ang summer vacation nang linuwal ni Donna ang isang napakagandang batang babae. Maputi ito, manang-mana sa kanya. Agad naming inayos ang papeles para ampunin ang bata. Pagkasunod na pasukan ay bumalik si Donna sa dormitoryo at nagpatuloy ng kanyang pag-aaral.

WAKAS