Ang Elevator

elevatorShit! tanghali na pala” namutawi sa bibig ni Andre pagkamulat at pagkamulat pa lang ng mga mata. Dali dali siyang naghanda para sa
pagpasok sa opisina. Ngayon pa naman ang araw na kung saan ay nakatakdang ganapin ng kanilang departamento ang isang munting welcome party na nakalaan para sa kanilang bagong boss. Mula Pasig hanggang
Makati na kung saan naroon ang kanilang kumpanya ay halos dalawangpung
minuto lamang niya biniyahe gamit ang motorsiklo.

“Shit, kung kailan ka naman nagmamadali saka wala pang available na
elevator, buwisit talaga” panggigigil niya. Makalipas pa ang higit
limang minuto ay may bumukas ng elevator, agad niyang pinindot ang
numero ng palapag na kung saan naroon ang opisina nila. Pasara na ang
pinto ng may humabol na isang babae, “hay naku doble malas talaga,
nagmamadali ka na may hahabol pa” naglalarong pagkabanas sa isip ni
Andre.

Lukot ang mukha na tinapunan niya ng tingin ang humabol na babae, hindi
pamilyar sa kanya ang itsura. “Siguro kliyente” sa loob loob ni Andre.
Pero ang itsura na rin ito ang naging dahilan para mas suriin pa niya
ng maigi ang kasama sa elevator.

Matangkad at maputi ang babae, hindi kayang itago ng kasuotan ang hubog
ng katawan. Kung hindi lamang pang opisina ang kanyang kasuotan ay
mapagkakamalan mo na isang modelo lalo na’t parang sa isang commercial
model ng shampoo ang mahaba, makintab at tuwid na tuwid na itim na
buhok. Waring napahiya si Andre ng biglang lumingon sa gawi niya ang
babae. Agad binawi niya ang tingin ngunit sa sulok ng kanyang mata ay
nakita niya ang pagguhit ng isang napakatamis na ngiti mula sa labi ng
babae kung kaya’t awtomatikong bumaling muli ang mata niya sa babae
upang suklian din ng ngiti.

“Hi!” bati ni Andre sabay extend ng kamay, hindi naman siya napahiya
agad din itong inabot na babae. Sa saglit na pagkadaraop ng kanilang
mga palad ay kapwa biglang may mga kuryenteng dumaloy sa buong katawan
nila. “I’m Lyka …. Lyka Sanchez” pakilala ng babae. “I’m Andre
Martinez pakilala naman niya habang hindi pa din niya binibitawan ang
malambot na palad ng babae.

Nakahalata si Andre na medyo nag aalangan na si Lyka sa medyo may
katagalan na din pagkakahawak kamay ay agad na niyang binitawan na ang
kamay ng dalaga na kapwa sila parang napapahiya sa isa’t isa. Walang
maapuhap na paksa si Andre, nanatiling naka umid ang kanyang dila.
Habang si Lyka ay nakikiramdam lamang sa binatang kasama niya.
Nabighani si Andre sa ganda ng dalaga kasabay nito ay unti unting
nararamdaman niya ang pamumukol ng alaga sa pagitan ng hita, agad
niyang itinago ito sa hawak hawak na porpolyo. Mahirap na dahil baka
mapuna ng dalaga at maging kahiya hiya pa siya dito.

Maya maya pa ay umusad na paitaas ang Elevator, kapwa nagpapakiramdaman
ang bawat isa. Nagkasya na lamang sila sa simpleng patingin tingin at
kapag nagkakahulihan ng mata ay kapwa mg matatamis na ngiti ang
ibinabato nila sa isa’t isa.

Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay biglang tumigil ang pag usad ng
elevetor kasunod nito ay ang pagpapatay patay sindi ng ilaw hanggang
sa tuluyang dumilim ang kapaligiran. Napatili si Lyka at awtomatikong
napahawak sa braso ni Andre, bunga ng pagkatakot sa dilim.