Ang Elevator

Hindi mapakali si Lyka sa kanilang sitwasyong, namamahay ang takot sa
kanyang dibdib. Ngunit ang pagkakadikit ng kanilang balat ay may hatid
na munting sensayon sa kaniya. Hindi iba sa kaniya ang nararamdaman,
ganitong ganito ang kanyang nadarama sa tuwing may pagkakataon na
magkasarilinan sila ng boyfriend niyang si Marco. Ang pamilyar na
kiliti na nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang kalamanan.

Habang si Andre ay napapikit habang dinarama ang lambot ng suso na
bumabangga sa kanyang braso. Nakakalasing ang kabanguhan ng dalaga,
walang sinumang magmumula sa lahi ni Adan ang hindi tatablan. Lalong
nag uulol sa galit ang kanyang alaga sa pagitan ng mga hita ng tumukod
ito sa pige ng dalaga. Kandapigil ang binata sa sarili sa kanyang
pagnanasang yakapin si Lyka.

“Andre, andilim…. takot ako sa dilim, gawa ka naman ng paraan”
nangangatal na wika ni Lyka. Bahagyang kumilos ang kanang kamay ni
Andre, bunga nito’y napaigtad si Lyka ng sumundot sundot na ang isang
matigas bagay na kanina lamang ay nakatukod sa kanyang pige. Bagama’t
may takot na nadarama ang dalaga bunga ng kanilang kinasusuungan
sitawasyon ay hindi niya kayang iwaksi sa kanyang isipan ang unti
unting paggapang ng libog sa kanyang katawan.

Dumukot si Andre ng lighter mula sa bulsa niya at sinindihan ito,
awtomatikong gumala ang kanyang paningin upang hanapin ang isang bagay
na nasa loob ng elevator na nagagamit sa mga ganoong pagkakataon.
Bagama’t sa unti unti ng nilalamon ng kamunduhan ang kanyang isip ay
napagtuuanan pa niyang pagtakhan kung bakit hindi bumukas ang emergency
light.

Agad din naman nahagip ng kanyang mata ang pakay, bahagya siyang
kumalas sa mahigpit na pagkakapit ni Lyka upang siyatin ang emergency
light. Di naglipat sandali ay bumukas ito, naka set pala ito sa manual
kung kaya’t inilipat niya ang button para sa automatic. Bunga nito ay
nagkaroon na ng mumunting ilaw sa loob ng elevator.

Bagamat may munti ng liwanag ay nakayakap pa din sa braso ni Andre si
Lyka. Hindi naman nagdamot si Andre sapagkat para sa kanya bentaha ito.
Hindi niya kayang tanggihan ang bango ng samyo ni Lyka at kalambutan ng
katawan. Gayundin naman si Lyka, unti unti ng dumadaloy ang init na
hatid ng pagkakadikit ng kanilang mga balat.

Sumandal si Andre para kumuha ng suporta para sa kanyang balanse bunga
ng sobrang pagkakadikit ng katawan nila Lyka. Kahit ang hangin ay hindi
puwedeng makadaan sa pagitan nila. Sa pagkakataong ito para silang
magkapatong hindi nga lang nakahiga kundi nakatayo at nakasubsob sa
dibdib ni Andre si Lyka. Lapat na lapat ang kanilang mga katawan,
damang dama nila ng init na isininsingaw nito.

Sa pagkakasubsob ni Lyka sa dibdib ni Andre ay dinig ni Lyka ang tibokng puso ng lalake. Dati siyang volunteer staff ng isang medical mission team, kung kaya’t pamilyar sa kanyang ang mga tibok ng puso. Batid ni Lyka na hindi normal ang tibok ng puso ng binata, nalalaman ni Lyka na ang kanilang sitwasyon ang maaaring dahilan kung bakit ganoon ang tibok ng puso ng binata.

Maya maya pa ay naramdaman ni Lyka ang pagsuklay ni Andre sa kanyang
buhok gamit ang mga daliri. Napatingala si Lyka kay Andre, kapwa
nagsalubong ang kanilang mga maiinit na hininga. Kapwa mga labi nila ay
nag iimbitahan para saklubin ang bawat isa. Nagsalubong ang kanilang
mga tingin, mata nila ay nangungusap. Unti unti na silang tinutupok ng
makamundong pagnanasa.