Ang Elevator

Mabaliw baliw si Andre sa pagkantot sa dalaga, aaminin niyang sa dinami
dami ng babae na naikama niya bukod sa natatanging ito lamang ang
nakantot niya ng hindi sa kama ay lubos lubos ang kanyang kaligayahang
nadarama. Ang dalagang kaniig niya ng mga sumandaling iyon ay labis
labis na galak ang inihahataid sa kanyang puso.

Ilan pa muling ulos ay kapwa narating nila ang sunkdulan, kapwa sila
nakapikit ang mga mata ng may ngiti sa labi habang dinarama ang dulot
ng kanilang pagtatalik.

“Napakasarap mo Lyka” wika ni Andre na habol hininga pa din. “Ikaw din
ang galing mo” tugon naman ni Lyka sabay gawad ng masuyong halik sa
pisngi bilang tanda ng kagalakan.

Pinagkadiinan muna ng husto ni Andre ang kanyang burat sa kailaliman ng
puke ng dalaga bago binunot ang kanyang sandata. Kapwa sila humagikgik
bunga ng tunog na nilikha ng paghihiwalay ng kani kanilang mga
kaankinan. Kapwa sila nanghihina na nagbihis, batid nilang kailangan
nilang maibalik lahat agad ang kasuotan nila.

Umupo sila sa isang sulok ng Elevator at nagpasyang sa ganitong paraan
na lamang nila hihintayin ang pagbabalik ng kuryente. Sumandal si Lyka
sa tagiliran ng binata at agad naman siyang inakbayan upang bigyan
seguridad. Kapwa naglalaro sa kanilang mga isip ang kakaibang karanasan
sa piling ng isa’t isa, isang pambihirang karanasan na marahil ay
sinadya para mapaglapit sila sa isa’t isa.

Muli pa ay naglapat ang kanilang mga labi, bagama’t katatapos lamang
nila ay para pa din silang hayok na hayok sa isa’t isa. Hindi na nila
namalayan ang pagbabalik ng kuryente, nakaramdam na lang si Andre ng
isang tapik.

“Boss… Boss… Mam…. Mam….” wika sabay tapik ng Janitor sa
binata’t dalaga na kapwa nakatulugan ang paghihintay ng muling
pagbabalik ng kuryente na magpapagana sa Elevator. Kapwa napabalikwas
ang dalawa mula sa panggigising ng Janitor. Awtomatiko silang napatayo
at agad walang lingon likod na lumabas ng Elevator. Ang isa ay kumanan
habang ang isa naman ay kumaliwa.

Ilang hakbang lamang ay kapwa sila napahinto at awtomatikong nilingon
ang isa’t isa. Bakas kapwa sa mga mukha nila ang pagtataka, dinala sila
ng kani kanilang mga paa papalapit sa isa’t isa. Habang papalapit sa
isa’t isa ay kapwa gumuhit ang ngiti sa mga labi nila. Kung ano man ang
ibig sabihin noon ay sila lang ang nakakakaalam. Kung ano man ang
nangyari sa loob ng elevator ay sila lamang ang nakakaalam. Ang
namagitan sa Elevator saan man patutungo ay sila lamang ang nakakaalam.