Ang Daddy Ko (part 3)

“Mmmmm,” ungol ni Melissa habang kinakain ang tamod ng ama…

“I love you daddy.” Bungol nito sa sarili.